Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κισσάβου - Ελασσόνας

Ημερομηνίες επισκέψεων σχολικών μονάδων 2023 – 2024 εαρινό εξάμηνο (υπό έγκριση)

Άξονες

Μαθητές

Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας υλοποιεί προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης τόσο στα βιωματικά πεδία δράσης του όσο και με επισκέψεις σε σχολικές μονάδες

Ενήλικες

Στα πλαίσια δια βιου μάθησης το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια και δράσεις για ενήλικες.

Φορείς - Τοπική Κοινωνία

Η συνεργασία και η υλοποίηση δράσεων με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Κέντρου

“Original and with an innate understanding of their customer’s needs, the team at Love Nature are always a pleasure to work with.”

Jane Miller

ABOUT US

Tell website visitors who you are and why they should choose your business.

Because when a visitor first lands on your website, you’re a stranger to them. They have to get to know you in order to want to read your blog posts, subscribe to your email newsletter, or buy what you’re selling.

QUESTIONS?

Whether you’re curious about features, a free trial, or even press, we’re here to answer any questions.