ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας

Το Κ.Π.Ε. Ελασσόνας ιδρύθηκε το 2008 (Υπ. Αριθμ 164122/Γ7/ ΦΕΚ 2628/24-12-2008 του ΥΠΕΠΘ) ικανοποιώντας την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για διερεύνηση του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στο τοπικό και ιδιαίτερο της επαρχίας Ελασσόνας. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και προστασίας των συστημάτων ζωής επιδιώκεται με την προσέγγιση οικολογικών πεδίων όπως είναι το οικοσύστημα του Ολύμπου, η οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική κ.α. Παράλληλα το Κέντρο υποστηρίζει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και σχετικών ημερίδων. Τέλος το Κέντρο αποτελεί ένα πόλο περιβαλλοντικού προβληματισμού για την ευρύτερη περιοχή.

Στόχοι του Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας
1. Ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα περιβαλλοντικής πρακτικής, ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.
2. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
4. Ανάπτυξη τοπικών δράσεων και συνεργασιών.
5. Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.
6. Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
7. Στενή συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς σχετικούς με το αντικείμενο.
8. Σύνδεση με Επιστημονικούς φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
9. Προώθηση της έρευνας στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Emily Davis