Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Έγινε με το Padlet

8.7.2020 Εισηγήσεις σεμιναρίου με θέμα "Σχολικές Δραστηριότητες που αγκαλιάζουν και προστατεύουν το δάσος"


Προγραμματισμός Επισκέψεων στο ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας Μαρτιος - Ιούνιος 2020 (Υπο Έγκριση)


Εγκύκλιος εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιμορφωτικών δράσεων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-20


9.12.2019 Σεμινάριο με Θέμα «Μελετώντας την προμηχανική και πρωτοβιομηχανική ιστορία της Ελασσόνας, προσεγγίζω το παρόν και σχεδιάζω το μέλλον»


Προγραμματισμός Επισκέψεων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Ελασσόνας για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019


15/02/2019
Πρόχειρος διαγωνισμός Διαμονής μαθητών και Σίτισης (σάντουιτς) για το 2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διαμονή
Αίτηση προσφοράς για σάντουιτς
Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να στείλουν την προσφορά τους υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κλειστό φάκελο εντός 15 ημερών (01/03/2019) από τη σημερινή ημερομηνία στο ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας.


7/2/2019
Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών μονάδων 2018 - 2019 (Εγγεκριμένος)23.10.2018
Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών με Θέμα «Όλυμπος, διαδρομή στον τόπο και στην ιστορία»

Πρόγραμμα | Έγκριση | Δελτίο Τύπου | Εισηγήσεις12.10.2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας για διαμονή, διατροφή, καθαριότητα και φάρμακαΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας
Μεγέθυνση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας ιδρύθηκε με την 164122/Γ7/ (ΦΕΚ 2628/24-12-2008) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Δήμου Ελασσόνας και στεγάζεται σ΄ ένα σύγχρονο κτίριο.

Το κτίριο του ΚΠΕ διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα Η/Υ και οπτικοακουστικών μέσων, χώρους γραφείων, θεατρική σκηνή και δανειστική βιβλιοθήκη.

Με την υπ.αριθμ. 7136/30-8-2011 απόφαση της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας το ΚΠΕ Ελασσόνας συγχωνεύτηκε με το ΚΠΕ Κισσάβου Μαυροβουνίου και έκτοτε λειτουργεί με την επωνυμία ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα.Δράσεις ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας 2011-2012


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης