Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Videos


Φωτογραφίζοντας τον Όλυμπο


Ελαιώνας Αγ. Αθανασίου Τσαριτσάνης


ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας, "Περπατώντας στα δάση του Κισσάβου"


Δάσος, περιήγηση στον κόσμο των μανιταριών


Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο


ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Βιωματικό Εργαστήρι Ι στα πλαίσια του σεμιναρίου "Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο"


ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Βιωματικό Εργαστήρι ΙΙ στα πλαίσια του σεμιναρίου "Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο"


Faethon Olympus Marathon 2012


Σεμινάριο Grundvig - Περιήγηση στον Όλυμπο


Επίσκεψη 1ου Λυκείου Λάρισας στο ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας


Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας και ο Όλυμπος


Όλυμπος ο Παρθενώνας της Ελληνικής Φύσης


ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας - Πλατανόδασος Ολύμπου


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης