Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Φωτογραφικό Υλικό


Ημερίδα, Ιανουάριος 2014 για τον ενεργό πολίτη Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση
Ημερίδα, Ιανουάριος 2014 για τον ενεργό πολίτη Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση
Σεμινάριο, Δεκέμβριος 2013 για το δάσος Σχολική εβδομάδα περιβάλλοντος 2013
Σεμινάριο, Δεκέμβριος 2013 για το δάσος Σχολική εβδομάδα περιβάλλοντος 2013
Γυμνάσιο Δομοκού Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση
Γυμνάσιο Δομοκού Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση
Ημέρα Περιβάλλοντος 2012 ROADSHOW LAKE KARLA 2BPARKS 2012
Ημέρα Περιβάλλοντος 2012 ROADSHOW LAKE KARLA 2BPARKS 2012
Φύση & Παράδοση του Ολύμπου Μάρτιος 2012 Σεμινάριο "Διατροφή, Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες" Ιανουάριος 2012
Φωτογραφικός Απολογισμός 2010-2011 Σεμινάριο Διατροφή, Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες
Σεμινάριο Ολύμπου Φεβρουάριος 2011 Φωτογραφικός Απολογισμός 2010-2011
Σεμινάριο Ολύμπου 2011 Φωτογραφικός Απολογισμός 2010-2011
Συμμετοχές σε εκδηλωσεις Ιούνιος 2010 Ημερίδα για τη Διάδοση του Δικτύου Γεωργία και Περιβάλλον 9/5/10
Εκδηλώσεις 2010 Σεμινάρια Αγιάς 16/9/09
Φωτογραφικός Απολογισμός 2009-2010
Ημέρα Περιβάλλοντος
Επίσκεψη του Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 23/10/09 Επίσκεψη του 1ου Δημοτικού Ελασσόνας 23/10/09
Σεμινάρια Αγιάς 16/9/09 Σεμινάρια Αγιάς 16/9/09
Σεμινάριο Αγιάς 16/9/09 Συνάντηση απολογισμού ΚΠΕ Θεσσαλίας 2009 στο ΚΠΕ Μακρυνίτσας
Σεμινάρια Αγιάς 16/9/09
Το Κέντρο Εγκαίνια Σεπτέμβριος 2009
ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας ΚΠΕ Ελασσόνας
Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης