Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Νομοί Εμβέλειας


Οι νομοί εμβέλειας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας για το έτος 2019 - 2020 είναι :

Α/θμια

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Κοζάνης, Ευβοίας, Α’ Αθήνας, Γρεβενών, Πιερίας, Δυτ. Θεσ/κη, Σέρρες, Βοιωτία, Φθιώτιδα,

Β/θμια

Πιερίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Εύβοιας, Α-Β-Γ-Δ, Αθήνας, Γρεβενών, Βοιωτία, Φθιώτιδα,Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης