Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Εισηγήσεις σε επιμορφωτικά σεμινάρια του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας


 1. Ακριβούση Χ., Γκανάτσιος Α. (2013). "Το Αλφαβητάρι της Ενεργειακής Οικονομίας στη Ζωή μας", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 2. Αναγνωστάκης, Σ.(2013). "Εξοικονόμηση στην κατοικία", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 3. Αναγνωστάκης, Σ. & Οικονόμου, Κ. (2012). "Ο Όλυμπος στις δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας, Ο Όλυμπος ως αντικείμενο και πεδίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο", Σεπτέμβριος 2012, Ελασσόνα.
 4. Αναγνωστάκης, Σ. (2012). "Οι Οικισμοί της ΝΔ πλευράς του Ολύμπου, μια διαχρονική προσέγγιση", Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 5. Αναγνωστάκης, Σ. (2012). "Οργάνωση σχολικού προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης", Εισήγηση στο επιμορφωτική ημερίδα με θέμα "Υλοποιώντας ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Κατάθεση εμπειριών και εφαρμογή πρακτικών σχετικά με την υποστήριξη σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και αισθητικής αγωγής", Δεκέμβριος 2012, Ελασσόνα.
 6. Γαλατούλας , Ι. (2014). "Καινοτόμες καλλιέργειες: Παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά", Νοέμβριος 2014, Λάρισα.
 7. Γιακούλα, Σ. (2012). "Φύση και τοπικές κοινωνίες: Μία σχέση που διαταράξαμε, πληγώνοντας τη Φύση και 'ξεπερνώντας' την Παράδοση", Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 8. Γιακουμέλος Λ. (2013). "Το Ενεργειακό Σύστημα της Ελλάδας", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 9. Γιακουμέλος Λ. (2013). "Τα Εκπαιδευτικα Πακέτα του Κ.Α.Π.Ε. για την Ενέργεια", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 10. Γκανάτσιος, Α. (2012). "Ο Όλυμπος στις Δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας", Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 11. Γκάτσικος, Α. (2013). "Αειφορική Διαχείριση του Κισσάβου", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Περπατώντας στα δάση του Κισσάβου", Μάιος 2013, Λάρισα.
 12. Δημοβέλης, Π. (2013). "Ηλιακά Παθητικά Συστήματα – Εξοικονόμηση Ενέργειας", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 13. Ζάγκας, Θ. (2012). «Το Φυσικό Περιβάλλον της χώρας μας από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα», Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 14. Καζακώνη Π. (2013). "Α.Π.Ε. και Αυτοδιαχείρισή τους", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 15. Καλέσης, Α. (2012). «Ο Όλυμπος με τα μάτια των Περιηγητών», Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 16. Καμηλάκη – Πολυμέρου, Α. (2012). «Ο Λαϊκός Πολιτισμός ως στοιχείο Οικονομικής Ανάπτυξης των Παραολύμπιων Οικισμών», Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 17. Καραβέντζας, Θ. (2012). "Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά από την αρχαιότητα στο σήμερα", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αειφορική διαχείρισή τους", Νοέμβριος 2012, Ελασσόνα.
 18. Κατσικάτσου, Δ. (2013). "Τα δασικά μονοπάτια του Κισσάβου στη περιοχή της Αγιάς", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Περπατώντας στα δάση του Κισσάβου", Μάιος 2013, Λάρισα.
 19. Κόκκαλης Θ. (2013). "Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Στοιχείων στην Κατοικία", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 20. Κοντανολέων Ν. (2013). "Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου-Βιοκλιματικός Σχεδιασμός", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 21. Κουτσός , Ι. (2014). "Αναγνώριση τοπικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά", Νοέμβριος 2014, Λάρισα.
 22. Λάζαρης, Κ. (2012). «Η Θρησκευτική Παράδοση των Παραολύμπιων Οικισμών», Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 23. Μάργαρης, Ν. (2012). «Ορεινή Ελλάδα: Ερμηνεία των Κοινωνικών και των Οικολογικών Αλλαγών που έχουν συμβεί στον τελευταίο Αιώνα», Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 24. Μίχος, Σ. (2012). "Το δάσος και τα άγρια μανιτάρια", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Δάσος, περιήγηση στον κόσμο των μανιταριών", Νοέμβριος 2012, Αγιά Λάρισας.
 25. Μπάτζιου – Ευσταθίου, Α. (2012). «Η Αρχαιολογία των Παραολύμπιων Οικισμών», Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 26. Νάνης Ν. (2013). "Άνθρακες ο θησαυρός…", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 27. Νικολάου Μ. (2013). "Συστήματα Υδροκίνησης", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 28. Νικολάου, Μ. (2012). "Πεζοπορία και Ορειβασία", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο", Σεπτέμβριος 2012, Ελασσόνα.
 29. Νταλός Γ. (2013). "Αξιοποίηση Δασικών και Γεωργικών Υπολειμμάτων για Παραγωγή Ενέργειας, Στερεά Καύσιμα, Πέλλετ- Μπρικέτα", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 30. Οικονόμου Κ., Σπανός Κ. (2013). "Το πρόγραμμα Πόλη - Ενέργεια στις Δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 31. Παναγιωτίδου Β. (2013). "Εφαρμόζοντας το Σχέδιο Εργασίας σε πρόγραμμα Π.Ε. για την Ενέργεια", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση", Φεβρουάριος 2013, Ελασσόνα Λάρισας.
 32. Παπαγεωργία, Β. (2012). "Βότανα και Ιατρική, από το Μύθο στην Αλήθεια", Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 33. Παπαδοπούλου, K. (2013). "Το δάσος στη λαογραφία και την παράδοση των οικισμών του Κισσάβου", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Περπατώντας στα δάση του Κισσάβου", Μάιος 2013, Λάρισα.
 34. Σπανός, Κ. (2012). "Βιντεοσκοπώντας τον Όλυμπο", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο", Σεπτέμβριος 2012, Ελασσόνα.
 35. Φουνταρλή, Α. (2012). "Τα μονοπάτια του Ολύμπου από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο", Σεπτέμβριος 2012, Ελασσόνα.
 36. Φουνταρλή, Α. (2012). "Τα μονοπάτια του Ολύμπου", Πρακτικά επιμορφωτικού προγράμματος του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου», Μάρτιος 2012, Ελασσόνα.
 37. Χατζηπαναγιωτου ,Μ. (2014). "Αξιοποίηση και χρήσεις αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά", Νοέμβριος 2014, Λάρισα.
 38. Χατζοπούλου, Π. (2012). "Προστασία και Βιώσιμη Αξιοποίηση των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών. Η περίπτωση του τσαγιού του Ολύμπου", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αειφορική διαχείρισή τους", Νοέμβριος 2012, Ελασσόνα.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης