Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Θεματικά Δίκτυα


Τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα στα οποία συμμετέχει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου Ελασσόνας είναι

1. «Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Κόνιτσας - Πραμάτων.
2. «Γεωργία και Περιβάλλον» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Νάουσας.
3. «Τα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδος» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Μακρυνίτσας
4.«Τα βότανα» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Μακρυνίτσας
5. «Η ελιά» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Καλαμάτας
6. «Ενέργεια»με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Μουζακίου
7. «Αειφορική Τεχνολογία» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Κέρκυρας
8. «Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 + Ε4»με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Μαρώνειας
9. «Υδροκίνηση» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Φιλιατών
10. «Νερό και βιώσιμη ανάπτυξη» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Έδεσσας
11. «Απορρίμματα – τα Χρήσιμα ‘Αχρηστα», με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Έδεσσας
12. «Υπαίθρια Ζωή και Π.Ε.» με συντονιστή το Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) Παρανεστίου

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης