Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών με Θέμα «Όλυμπος, διαδρομή στον τόπο και στην ιστορία»

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας θα οργανώσει στις 16, 17 και 18 Νοεμβρίου 2018 σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης Β’ και Γ’ Αθήνας, καθώς και με κρατικές υπηρεσίες και τοπικούς φορείς τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών με θέμα «Όλυμπος, διαδρομή στον τόπο και στην ιστορία». Με το πρόγραμμα αυτό το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει τη γνωριμία, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με το φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο του Ολύμπου. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αναφέρεται σε θέματα, όπως αειφορική ανάπτυξη παραολύμπιων οικισμών, Όλυμπος και τοπική κοινωνία, πολιτιστικές διαδρομές της νοτιοδυτικής πλευράς του Ολύμπου, οικοσυστήματα του Ολύμπου κ.ά. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει με βιωματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς για τη σημασία και την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και τοπία περιβαλλοντικής και πολιτισμικής αξίας, καθώς και να τους φέρει σε επαφή με τα προβλήματα και τις δυνατότητες προστασίας και διαχείρισης αυτών των περιοχών. Παράλληλα, αποσκοπεί να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας που θα αποκτηθεί για το σχεδιασμό προγραμμάτων Π.Ε. στα σχολεία σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν από Παρασκευή 16 έως και Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ελασσόνα, καθώς και σε πεδία παραολύμπιων περιοχών του Δήμου Ελασσόνας. Η οργάνωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα τελέσει υπό την αιγίδα του Δήμου Ελασσόνας και θα υποστηριχθεί από τη Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, τη Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας, την Έκδοση της Ελασσόνας καθώς και από διάφορους τοπικούς, εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.  


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης